Category: News

మహా శివరాత్రి: 5 పౌరాణిక శివ కథలు

మహా శివరాత్రి సాహిత్యపరంగా భారతదేశంలో మరియు నేపాల్ లో జరుపుకునే ఒక హిందూ ఉత్సవం మహా శివ రాత్రికి అనువదిస్తుంది. ఈ పండుగ హిందూ క్యాలెండర్ ప్రకారం మాఘ మాసంలో అమావాస్య రోజున జరుపుకుంటారు. హిందూ సంస్కృతిలో ఒక ముఖ్యమైన దేవత అయిన శివను ఆరాధించడానికి ఈ రోజు జరుపుకుంటారు. ఈ ఉత్సవం అనేక సంస్కరణలకు రుణపడి ఉంటుంది, వాటిలో ఒకటి శివ మరియు పార్వతి వివాహం వేడుకగా ఉంది.

పురాణాల ప్రకారం, సముద్రా మంతన్ అని పిలువబడే సముద్రం యొక్క గొప్ప పౌరాణిక సమయంలో, పాయిజన్ యొక్క ఒక కుండ సముద్రం నుండి ఉద్భవించింది. దేవతలు మరియు రాక్షసులు భయభ్రాంతులయ్యారు, ఇది మొత్తం ప్రపంచాన్ని నాశనం చేయగలదు. సహాయం కోసం శివుడికి పరుగెత్తినప్పుడు, అతను ప్రపంచాన్ని కాపాడటానికి, ఘోరమైన విషాన్ని త్రాగి, తన గొంతులో అది మ్రింగటానికి బదులుగా ఉంచాడు. ఇది అతని గొంతు నీలం గా మారిపోయింది, అందువల్ల అతను నీల్కాంత అని పిలువబడ్డాడు.

బ్రహ్మ మరియు విష్ణువు ఒకరిపై వారి ఆధిపత్యం గురించి ఒక పెద్ద గందరగోళంలోకి ప్రవేశించిన రోజుగా శివరాత్రిని శివరాత్రి జరుపుకుంటారు మరియు శివుడు విశ్వం యొక్క పొడవులో విస్తరించిన ఒక భారీ అగ్ని రూపాన్ని తీసుకొని వారిని శిక్షించారు. విష్ణు మరియు బ్రహ్మ అప్పుడు అగ్ని ముగింపు కనుగొని రేసు లోకి వచ్చింది మరియు వారి పరాక్రమం-మాత్రమే భయపడిన నిరూపించడానికి. బ్రహ్మ ఒక అబద్ధాన్ని అవలంబించాడు, శివుడు ఎవ్వరూ ఎప్పుడూ ప్రార్థిస్తాడని నిందించాడు.
మహాశివరాత్రి పండుగకు సంబంధించి శివ మరియు శక్తి యొక్క వివాహం పురాణగాథలో ఒకటి. శివుడు తన దైవిక భార్య శక్తికి రెండోసారి వివాహం చేసుకున్నాడని కథ చెబుతుంది. శివుడు మరియు శక్తి యొక్క పురాణం ప్రకారం, శివుడు పార్వతిని వివాహం చేసుకున్న రోజు శివరాత్రి లార్డ్ శివరాత్రిని జరుపుకుంటారు.

శివరాత్రి రోజు, ఒక వేటగాడు, ఒక అడవిలో అనేక పక్షులను హతమార్చాడు, ఆకలితో ఉన్న సింహం చేత వెంబడించాడు. ఆ వేటగాడు సింహం దాడి నుండి తనను రక్షించడానికి ఒక బిల్వా చెట్టును చేరుకున్నాడు. సింహం దాని వేట కోసం చెట్టు దిగువన మొత్తం రాత్రి మొత్తం వేచిచూసింది. చెట్టు నుండి పడిపోవడాన్ని నివారించడానికి మేల్కొని ఉండటానికి, వేటగాడు బిల్వా చెట్ల ఆకులని పట్టి ఉంచాడు మరియు వాటిని క్రింద పడేవాడు.

ఈ ఆకులు చెట్టు దిగువ భాగంలో ఉన్న శివలింగం మీద పడిపోయాయి. వేటగాడిచే బిల్వా ఆకుల సమర్పణ ద్వారా శివ ఆనందించాడు, అయితే అనుకోకుండా, వేటగాడు వేటగాళ్ళను చంపడం ద్వారా అన్ని పాపం ఉన్నప్పటికీ వేటగాడు రక్షించాడు. శివరాత్రిపై శివ భక్తులు ఆరాధించే పవిత్రత ఈ కథను నొక్కి చెబుతుంది.

శివ లింగ పురాణం కూడా మహా శివరాత్రికి సంబంధించినది. ఈ కథ ప్రకారం, బ్రహ్మ మరియు విష్ణు ఆది (ఆరంభం) మరియు శివుని యొక్క అంధ (అంతిమ) లను కనుగొనటానికి కష్టపడ్డాయి. ఫాల్గుణ నెలలో చీకటి పక్షం రోజున 14 వ రోజు శివ మొదట లింగా రూపంలో తనను తాను వ్యక్తం చేసిందని నమ్ముతారు. అప్పటినుండి, ఈ రోజు చాలా పవిత్రమైనదిగా భావిస్తారు మరియు శివ భగవానుని మహా శివరాత్రిగా జరుపుకుంటారు. ఈ వేడుకను జరుపుకునేందుకు, శివుని భక్తులు రోజు సమయంలో వేగంగా ఉండి, రాత్రి అంతా లార్డ్ను ఆరాధిస్తారు. శివరాత్రిపై పవిత్రమైన శివుడిని ఆనందం మరియు శ్రేయస్సుతో అందజేస్తాం.

telangana results 2019 intermediatetelangana results area wise telangana notifications 2019telangana police notifications telangana b.ed results 2019 telangana anganwadi notifications s.s.c results telangana telangana all notificationsrrb notification 2019 rrb results 2019

Telangana State Intermediate Results 2019

Telangana State Intermediate Result 2019 | Check 2019 Telangana state Inter 2nd Year Results Here
TS Intermediate Result 2019: The Telangana State Board Of Intermediate Education can conduct board exams 12th class every year. The board of education, Telangana second Year Results 2019 are proclaimed by the officers of Telangana State Board Of Intermediate Education on the official web site.

The students will visit the official web site of Telangana State Board Of Intermediate Education at results.cgg.gov.in, so as to see their Telangana State Board Of Intermediate Education second Year Results 2019. The board can tentatively announce the TS Intermediate Result by the third week of Apr 2019. during this article, we are going to offer you with all the elaborated data relating to TS Intermediate Result 2019. browse on to search out out.

Description Details
Name of the Exam Telangana Intermediate Exams
Telangana State Board of Intermediate Education (TSBIE) link
Exam Mode Offline
Exam begin Date 27th Gregorian calendar month 2019
Exam finish Date 18th March 2019
Category TS Intermediate Result
Official Website results.cgg.gov.in

How To get the TS Intermediate Result 2019?

Follow the steps for TS Intermediate Result 2019:

Step 1: Visit the official web site of TS Intermediate Result: results.cgg.gov.in.

Step 2: Scroll down and click on on second Year section of Telangana State Board of Intermediate Education I.P.E March 2019 Results.

Step 3: the link be directed to TS 2nd Year Results.

Step 4: Enter your Hall ticket number.

Step 5: Click on Get Result.

Step 6: Your TS Intermediate Result are going to be displayed on the screen.

Step 7: Students are suggested to see the results and keep it safe for future reference.

Details Mentioned on TS Intermediate Result
The following details are going to be mentioned on TS Intermediate Result:Candidates Name
Candidates Roll No
Students Father Name
Students Mother Name
School Name
School Code
Marks obtained in every subject
Total marks obtained
Qualifying
Grades Obtained

TS Intermediate Supplementary Results
Students who did not clear the TS exams will have to write the Supplementary exams. The TS Supplementary Results are going to be declared on the official web site once the examination is over. Students will visit the official web site so as to get their results.

Details : 

Official Website results.cgg.gov.in

Now you’re given all the information related to TS 2nd Year Results. Students are getting ready for the competitive entrance exams for admissions to schools will visit our website to write free mock tests. Students may also take free Engineering and Medical mock tests on our website. This can give you with a close communication analysis of areas you done mistakes and the way to figure on them.

Click here to get : TS Intermediate Results 2019

Click here for More Details:  Click Here

Click here for Upcoming Notifications

Click here for Upcoming Results

Revised intermediate results 2019updated intermediate results 2019intermediate results issuets intermediate results date 2019ts intermediate suppy exam time table 2019ts inter betterment results 2019best courses after intermediatetelangana results 2019 intermediatetelangana results area wise telangana notifications 2019telangana police notifications telangana b.ed results 2019 telangana anganwadi notifications s.s.c results telangana telangana all notificationsrrb notification 2019 rrb results 2019

TSPSC Group IV Notification and exam date

Here is that the important news for all Telangana Viewers!!!!!! the foremost expected TSPSC Notification 2018 goes to be released before long within the month of March 2018. This TSPSC Latest Notification 2018 may be a golden chance for the candidates who dreamt to get a TS Government Job.

Latest group four Telangana Notification 2018-19: Telangana Government is going to issue group four Notification 2018 TSPSC as a surprise gift for the year to all the unemployed graduates. Also, TSPSC has setto announce Telangana Jobs Notification 2018 to fill 3000 group four Posts. within the starting of the year, TS group four Notification 2018 may be a excellent news for all the job seekers in Telangana. Job hunters who would like to begin your career in Telangana Government sector will check the eligibility for group fourJobs List in Telangana. we tend to would like all the aspirants need to make preparations to crack the Gr IV job through Telangana group four Notification 2018.

Group four Notification 2018 in Telangana – TSPSC Gr IV accomplishment Notification
This is a wonderful news for the aspirants trying to find the release of group four Notification 2018 in Telangana. Telangana Public Service Commission goes to issue TSPSC group four Notification 2018 for the accomplishment of group four, VRO, ASO & Junior Assistants in various services & departments. The officers has invited the applying forms for the interested & eligible candidates.

Of the overall posts, there square measure 1521 group IV posts together with Revenue, panchayet raj, industrial Tax, Forest, Home, I & CAD, Disaster Response, fire Services and Medical & Health Department. aside from these, 700 Village Revenue Officer (VRO) posts below revenue department, 474 Mandal designingand statistical Officer/ Assistant statistical Officer (ASO) posts in board of economics and Statistics Subordinate Service Department. nineteen Senior stenographer vacancies (13 in Revenue and vi in Home Department) and in TSRTC, seventy two posts as well as Junior Assistant (Personnel) and Junior Assistant (Finance) are notified by the Commission.

Upcoming Telangana group four Notification 2018-19: Job hunters who are eagerly looking ahead to TS Government Jobs will utilize this chance & check the eligibility details. Candidates who have completed Intermediate/Degree from a recognized university are eligible to use for group four Posts in Telangana. As per the TS group four Notification 2018, the ordinance of the candidates ought to be in between eighteen to thirty six years. Get the detailed data relating to group four Notification in Telangana 2018 through the below sections.

Revenue Department
LD/Junior Steno: fifteen Posts
Typist: 292 Posts
Junior Assistant: 217 posts
Panchayat raj Department
Junior Assistant: fifty three Posts
Typist: sixty four Posts
Forest Department
Junior Assistant: thirty two posts
Commercial Tax Department
Junior Assistant: 231 Posts
Home Department
Junior Steno: 335 Posts
Typist: seventy nine Posts
Junior Assistant: twenty two Posts
I & CAD
Junior Assistant: ninety two Posts
Jr Steno: 09 Posts
Medical and Health Department
Various jobs: seventy seven Posts
Revenue Department and home Department
Senior Steno: nineteen Posts
TSRTC
Junior Assistant Personnel & Junior Steno: seventy two Posts
Disaster Response and fire Services
Junior Assistant: 02 Posts
Jr Steno: 01 Post
Directorate of economics and Statistics subordinate Service Department
Statistical officer/Assistant statistical Officer: 474 Posts
Revenue Department
Village Revenue Officer: 700 Posts
Group four Jobs in Telangana – TSPSC Govt Jobs
Group IV Posts: one,521 Posts
VRO: 700 Posts
ASO: 474 Posts
Junior Assistant (RTC): seventy two Posts
Sr steno (Revenue Dept): nineteen Posts
Total: 2786 Posts

telangana results 2019 intermediatetelangana results area wise telangana notifications 2019telangana police notifications telangana b.ed results 2019 telangana anganwadi notifications s.s.c results telangana telangana all notificationsrrb notification 2019 rrb results 2019

Dissolution of Legislative Assembly as per Indian Constitution

According to Article 365, if a government fails to exercise its govt powers in compliance with the directions given by the Union government, the responsibility shifts to the governor of the state to assess matters and advocate the dissolution of state Assembly to the Union cabinet. This proclamation is created by the President only if the governor is convinced that the state cannot operate in accordance with the provisions of the Constitution.

Although the ability of dissolution of state Assembly is unconditional with the Governor, nevertheless such an influence will be exercised solely once each homes of Parliament approve the choice. If the proclamation created by the President below Article 356 to dissolve the Assembly is approved by each the homes inside 2months, the govt doesn’t revive on the end of amount of dissolution.

Moreover, the declaration of dissolution by the President is judicially reviewable below Article 356. There’s scope for examining whether or not the Assembly was dissolved supported the Governor’s report or whether or not the report was relevant. Whenever there arises a part of doubt concerning the means the choice was taken, the responsibility shifts to the Union Government to prove that the report has relevancyenough.

In fact, the Supreme Court or the court will nullify the choice “if it’s found to be mala fide or supportedcompletely unsuitable or extraneous grounds.” therein case, the court has the ability to “revive and activatethe general assembly.” Hence, the ability presented upon the President isn’t absolute. The President not solely should be convinced himself, however ought to even have enough reasons prepared with him to persuade the judiciary.
Supreme Court Judgment on Dissolution of State Assemblies
Before 1994, there was widespread misgiving concerning the means state Assemblies accustomed be dissolved. several were of the opinion that the Central government was giving additional preference to its priorities than the constitutional crises. in an exceedingly landmark judgment in 1994, the Supreme Court processed the circumstances below that the state Assembly will be dissolved and arranged down tips for a similar. The judgment sceptered the state governments to challenge the Centre if it feels that it’s been removed with none justification. The apex court created it clear that a state Assembly will be dissolved solely below justifying circumstances.

telangana results 2019 intermediatetelangana results area wise telangana notifications 2019telangana police notifications telangana b.ed results 2019 telangana anganwadi notifications s.s.c results telangana telangana all notificationsrrb notification 2019 rrb results 2019

గణపయ్య జననం. హిందూమతంలో వినాయకుని ప్రాముఖ్యత

సూతమహర్షి శౌనకాది మునులకు ఆది దేవుడైన గణపయ్య పుట్టుక గురించి ఇలా చెప్పుకొచ్చారు. గజముఖుడైన అసురుడు తన తపస్సుచే శివునిని మెప్పించి కోరరాని వరము కోరినాడు. తనను ఎవరూ వధించజాలని శక్తిని, శివుడు తన ఉదరము నందే నివసించాలని కోరుతాడు. ఆ ప్రకారం శివుడు అతడి పొట్టలో బందీ అవుతాడు. అతడు అజేయుడవుతాడు. భర్తకు కలిగిన ఈ స్థితికి పార్వతీ దేవి దుఃఖితురాలైంది.

శంకరుడు లేని జగత్తు ఎందుకని.. తన భర్తను విడిపించే ఉపాయమును చెప్పాల్సిందిగా విష్ణువును కోరింది. అంతే విష్ణువు గంగిరెద్దు వేషంతో గజమాఖాసురుడిని మెప్పించాడు. గజముఖాసురుడు ఆనందంలో ఏమి కావాలో కోరుకోమంటాడు. విష్ణుదేవుని వ్యూహము ప్రకారం నీ ఉదరమున ఉన్న శివుడిని కోరుతాడు. దీంతో తన అంత్యకాలము దాపురించిందని గమనించిన గజముఖుడు.. మాట తప్పకుండా పొట్టలో ఉన్న శివుడిని ఉద్దేశించి ప్రభూ.. శ్రీహరి ప్రభావముతో తన జీవితము ముగిసిపోయేట్లుందని.. తన తర్వాత తన శిరస్సు త్రిలోక పూజితం కావాలని కోరుకుంటాడు.

తన చర్మము నిరంతరం నీవు ధరించునట్లు అనుగ్రహించాలంటాడు. ఆపై నందీశ్వరుడు గజముఖుడి ఉదరము చీల్చి శివునికి విముక్తి కలిగించాడు. శివుడు గజముఖాసురుని శిరమును, చర్మమును తీసుకుని కైలాసానికి వెళ్తాడు. మరోవైపు భర్త రాక తెలుసుకుని పార్వతీ దేవి పరమానందంతో స్వాగతం పలికేందుకు సిద్ధమవుతుండగా, స్నానాలంకారముల ప్రయత్నములో తనకు ఉంచిన నలుగు పిండితో ఓ ప్రతిమను చేసింది. అది చూడముచ్చటగా బాలుడిగా కనిపించింది. దానికి ప్రాణప్రతిష్ట చేసింది.

అంతకు పూర్వమే తన తండ్రి అగు పర్వత రాజు ద్వారా గణేశ మంత్రమును పొందినది. ఆ మంత్రముతో ఆ ప్రతిమకు ప్రాణ ప్రతిష్ట చేసి.. ఆ దివ్య సుందరమైన బాలుడిని వాకిటనుంచి, తన పనులకై లోనికి వెళ్ళింది. శివుడు తిరిగి వచ్చాడు. వాకిట ఉన్న బాలుడు శివుడిని పార్వతి వద్దకు పోనివ్వలేదు. అంతే శివుడు కోపముతో ఆ బాలుని శిరచ్ఛేదము చేసి లోనికేగినాడు. జరిగిందంతా విని పార్వతి విలపించింది.

శివుడు చింతించి వెంటనే తన వద్దనున్న గజముఖాసురుని శిరమును ఆ బాలుని మొండెమునకు అతికిస్తాడు. అలా గజముఖుడికి త్రిలోకపూజనీయతను కల్పించినాడు. గణేశుడు శివపార్వతుల ముద్దులపట్టియైనాడు. విగతజీవుడైన గజముఖాసురుడు మూషిక రూపమున వినాయకుడిని వాహనమైనాడు. అలా గజముఖుడు త్రిలోక పూజ్యుతుడు కాగా, విఘ్నేశ్వరుడు ఆది దేవుడైనాడు.

TRS win or lose in 2019 Telangana assembly election ?

Overall TRS might win once more in 2019 elections however below area unit advantages’ and downsides.

Advantages:

1. Most of TS govt schemes area unit smart and helpful to poor individuals.

2. KCR as a CM candidate and there’s no equal leader con parties.

3. No unity in Congress Party and multiple CM candidates.

Disadvantages:

1. Corruption in govt offices, TS govt is implementing ton of excellent schemes however sadly govt workersexpect bribe whereas delivering them that poor individuals aren’t happy, thus unsure however this turnout throughout elections.

2. teams in TRS Party, most of the opposite party leaders joined in TRS have clash with existing leaders and fashioned teams. Leaders UN agency won’t get a MLA seat are going to be a rebel, thus this looks to be a serious drawback for TRS in 2019 elections.

Junior punchayet Secretary jobs

Junior panchayet Secretary

Notification No.2560/CPR&RE/B2/2017

Junior punchayet Secretary achievement in Govt. of Telangana – punchayet dominion Department

Govt. of Telangana – punchayet dominion Department recruiting9355 vacancies for the post of Junior punchayet Secretary

Qualification : should have passed the Degree from any University in Bharat established or incorporated by or beneath a Central Act, State Act or a Provincial Act or associate degree Grants Commission as on thirty one.8.2018 and should possess operating data of computers.

No. of Vacacnies : 9355

Application Start date: 02 sep 2018 to 10th sep 2018.

Age : ‘18-39’ years ancient as on the 31-08-2018

Fee: General Candidates should pay Rs. 800/- (Rupees Eight hundred Only) and SC,ST,BC (Non-Creamy layer candidate),PH & Ex-Service Men should pay Rs.400/- (Rupees Four hundred only) towards Examination Fee.

Procedure Of Selection: the choice Of Candidates For Appointment To The Posts are going to be created By Examination (Objective Type) supported OMR

9200 panchayati secretary jobs in telangana

panchayati secretary jobs: Another key step in Telangana The government has taken a key decision to ensure that the panchayat secretary is given to each village. The new recruitment of 9,200 secretaries will be in the state. CM KCR, who held a meeting with the officials, announced the key decision. The recruitment process will be completed within 2 months and will be completed within 2 months.
They have three years probationary period. They are then regulated according to their performance. They will be given a salary of Rs. 15,000 during these three years. Also, the rule of reservation is followed in the recruitment. The Panchayati Raj Minister Minister Jupally Krishna Rao was handed over to the authorities for the task of creating the policy of the recruitment process. These appointments will be approved in the next Cabinet.
CM KCR said the government’s goal is to have a secretary to every village. The countryside is a catchy village. That’s why this decision was taken. New panchayats have been set up to focus specifically on hordes and goads for governance. The newly appointed secretaries will have to fulfill the responsibilities of the village with the panchayat governor. Even if they work hard, they can also be improved in remote areas.

TRS Department of Maldives

TRS Department of Maldives

The Telangana State Samiti (TRS) party branch emerged in Maldives. The request was made from the TRS fans in the millions of Maldives, which was launched by the NRI coordinator Mahesh Bagala TRS. Mahesh Bhagala said, “We are delighted to have a TRS party in the Maldives nation of four lakh population”. In the Maldives, there is no association with India so far, TRS is the first in the department. Soon it will be extended to all the islands. With the requests from African countries, we will soon have a tour of the TRS and launch a pink flag in the rest of the world. The TRS core committee members in Maldives Kannamala Rakesh, Dattatreya, Narender Eluvala, Santosh Kadhia, Malleham Eerah, Shahid Mohammed are elected members. Maheshibhala said that TRS will be consulted with the Advisor and MP.